Fysieke reacties bij kinderen

Het verband tussen emoties en buikpijn

Als je kind blijft klagen over buikpijn terwijl de dokter geen oorzaak kan vinden, dan maak je je als ouder toch wel zorgen, of misschien ga je denken dat je kind zich maar aanstelt.

Het jonge kind kan niet goed duidelijk maken hoe het zich voelt, wel dat het buikje niet zo lekker voelt. En dat is dan ook letterlijk zo; het kind simuleert niet, maar voelt werkelijk fysiek de pijn en de emotie. Omdat het spijsverteringskanaal één groot verwerkingsgebied is van alles wat het kind binnenkrijgt, aan voedingsmiddelen en prikkels uit de buitenwereld, is de oorzaak van buikklachten niet altijd fysiek. Als ouder dien je te weten dat het niet kunnen uiten van emoties kan leiden tot buikklachten.

Hoe beter jij je als ouder / opvoeder bewust bent van jouw eigen lichamelijke reacties op gevoelens en emoties, des te beter kun je de signalen die je kind afgeeft begrijpen. Dan begrijp je ook dat het ‘buikpijn’ kan hebben als het bijvoorbeeld verdrietig is of bang.

Dat onze gevoelens en emoties een grote invloed uitoefenen op ons lichaam en immuunsysteem, daar zij wij ons als volwassenen lang niet altijd van bewust. Het (jonge) kind is er gevoeliger voor omdat het niet alles wat het meemaakt voelt, begrijpt en kan verwoorden. Zo kan verstopping/obstipatie ene symptoom zijn van het vasthouden van een bepaalde emotie. Diarree kan een teken zijn van angst. Het zelfs gebeuren dat de lymfestroom (is de levensstroom in ons lichaam) letterlijk geblokkeerd raakt, met als gevolg dat zich ergens in het lichaam vocht ophoopt.

Soms gebeurt het dat het kind juist in de pubertijd te maken krijgt met lichamelijke klachten door onverwerkt emoties die voortkomen uit een situatie of gebeurtenis(sen) die al jaren daarvoor plaatsvond(en). De oorspronkelijke emoties / pijn is weggestopt of ‘geparkeerd’ en naar het on(der)bewuste zijn verdwenen. Zelfs als volwassene kun je fysieke klachten krijgen die uit het niets lijken te komen, maar die hun oorsprong hebben in een vroegere ervaring die je uit onbegrip op je eigen manier negatief bent gaan interpreteren.

Emoties brengen een reactie in het lichaam teweeg. Hoe sterker de gevoelsreactie, des te sterker de fysieke reactie. De emotie verdriet spiegelt zich meestal in het gebied van de longen. Het gevoel van angst of schrik bevindt zich niet onder het huidoppervlak en dit voel je vaak van je hoof naar je voeten over je lichaam. Het gevoel van boosheid beweegt zich vaak naar de buitenkant van je lichaam. Je kunt dan de neiging hebben om te willen slaan en/of schoppen. Het is een gezonde reactie van je lichaam om je emoties te uiten. Als een emotie wordt onderdrukt, wordt deze diep in al je cellen vastgehouden.

Over het algemeen houdt de lever onderdrukte woede vast, de nieren houden angst vast en de longen houden onderdrukt verdriet vast. Als je dit patroon van vasthouden maar lang genoeg doet, kan je lichaam uiteindelijk symptomen van disbalans gaan vertonen.

Als je als volwassene fysieke reacties krijgt kort na een belangrijke gebeurtenis in de directe leefomgeving, dan kun je daar als ouder vaak nog wel een verband tussen zien. Als je kind wat ouder is, gaat het door middel van woorden communiceren, zoals de ouders dat ook gewend zijn. Sommige kinderen (net als de volwassenen) zijn een open boek. Anderen zijn juist erg gesloten. Ze spiegelen zich vaak aan een ouder / opvoeder. Je kunt echter met woorden niet altijd je gevoel weergeven. Je kunt echter ook met woorden ook heel goed je diepere gevoel(ens) verbloemen. En zo kunnen vage, onbestemde gevoelens niet benoemen zijn en naar het onbewuste verdwijnen. Soms mag of wil iemand emotionele pijn niet gevoeld worden. Iemand kan een aangeleerd mechanisme hebben dat het gevoel niet geuit mag worden of niet boos mag zijn. Een kind mag naar mijns inziens juist mogen leren dat al zijn emoties er mogen zijn.

Emoties gespiegeld in het lichaam

Keel

Keelklachten zijn gerelateerd aan de keelchakra. Dit is het centrum van emoties. Als je in het dagelijkse leven veel moet ‘slikken’ en je daarover niet uitspreekt en dus letterlijk je emoties inslikt, kun je regelmatig terugkerende keelklachten hebben.

Maag

De uitspraak “Het ligt me zwaar op de maag’ of ‘dat is moeilijk te verteren’ kunnen zowel slaan op voedingsmiddelen als op moeilijke situaties waar we in zitten. Beide hebben hun uitwerking op de maag. Bij maagklachten kun je je afvragen: wat ligt er opgeslagen dat niet verwerkt is? Waar heb ik moeite mee, waar wil ik niet meer aan herinnerd worden? In de praktijk komen regelmatig ouder(s) met hun (pas)geboren babytje. En dit babytje heeft regelmatig last (na elke voeding of ook wel tussendoor) van melk opgeven. Als Natasja het babytje behandeld kan het spanning op het maagje loslaten waardoor het kindje veel minder of zelfs geen last meer heeft van melk oprispingen.

Wat maakt dat het kindje hier last van heeft? Het kan zijn dat het kindje gevoelens oppikt van één van de ouders of beide ouders. Doordat het kindje dit gevoel niet (of niet genoeg) kan uiten, spiegelt terug in het lichaampje. Door het lichaampje te behandelen (deels of geheel) kan de spanning wegvloeien, waardoor de klacht is verdwenen.

Zo kunnen diverse emoties zich spiegelen in verschillende delen van ons lichaam.

BewustZijn

Wanneer je aan den lijve hebt ondervonden hoe het voelt wanneer je je emoties niet kunt uiten, dan weet je ook hoe fijn het voelt wannee rje ze uiteindelijk e ruimte en erkenning kunt geven. Je hebt ervaren hoe belangrijk het is dat je jouw gevoel wel degleijk serieus neemt en het niet verstopt of bagatelliseert.

Zie je emoties als een natuurlijke reactie. Als iets at bij je zelfhelend vermogen hoort. Dan kijk je ook heel anders naar je kind als het buikpijn, keelpijn of hoofdpijn heeft zonder aanwijsbare oorzaak.

Kinderen zijn net als spiegels

Niet altijd is een kind te ‘peilen. Er is soms sprake van een on(der)bewust patroon of (ziele)pijn bij een van de ouders, die het kind (zo jong als het is – al tijdens de zwangerschap) kan voelen. Door zijn/haar gedrag of fysieke aandoening kan het kind de ouders een spiegel voorhouden.

Als u interesse heeft of vragen, kunt u bellen naar 06-40806851, 06-19729253 of e-mailen naar info@praktijkzielsgeluk.nl

Agenda

Gratis online Webinar "Cel Gezondheid" woensdagavond 12-01, dinsdagavond 25-01 en woensdagavond 09-02

Lees meer -->

Klank- helingavond woensdagavond 19-01 en donderdagavond 17-02

Lees meer -->

Mindfulness cursus start maandagavond 10-01 en Online dinsdagavond 11-01

Lees meer -->