Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een verzamelnaam voor een aantal therapieën. Deze hebben als overeenkomstig doel, dat ze met behulp van adviezen en natuurlijke middelen het zelfgenezend vermogen van de cliënt proberen te versterken.

Natuurgeneeskunde is een complementaire aan de reguliere gezondheidszorg.

In de natuurgeneeskunde probeer je niet om met middelen een klacht te bestrijden, maar om het lichaam te stimuleren om sterker te worden zodat het zelf effectiever een bepaalde ziektekiem kan bestrijden bijvoorbeeld.

 

Een natuurgeneeskundige kun je zien als een coach die met je meedenkt hoe je je gezondheid kunt verbeteren, terwijl je een arts zou kunnen zien als iemand die je helpt de symptomen van je ziekte te bestrijden. 

Hoe heftiger en riskanter de ziekteverschijnselen zijn die je hebt, hoe groter de kans is dat een arts met gangbare medicatie moet ingrijpen. Aan de andere kant kunnen artsen of therapeuten uit de ‘alternatieve geneeswijzen’ soms ook verbazingwekkende resultaten boeken bij ernstige klachten. Als je nadenkt over de keuze over hoe je het beste om kunt gaan met je gezondheid en de klachten die je hebt, bedenk dan ook dat gangbare medicijnen vaak bijwerkingen hebben die je gezondheid op een ander vlak (op de lange duur) kunnen ondermijnen. Mijn advies is om, zonodig, je klachten aan te pakken met een behandeling van een gangbare arts en vervolgens advies te vragen aan een natuurgeneeskundige, om je gezondheid op lange termijn te versterken, zodat je zo min mogelijk langdurig medicijnen hoeft te gebruiken. Als je last hebt van een blaasontsteking, zal je huisarts meestal antibiotica voorschrijven en vaak worden de bacteriën die de klachten gaven, daarmee geremd om zich verder voort te planten en daarmee stopt de ontsteking. Het zelfgenezend vermogen, ook wel immuunsysteem genoemd, moet dan nog wel zorgen dat de afvalstoffen worden opgeruimd die de (dode) bacteriën produceerden.

Door de antibiotica worden ook goede bacteriën gedood, die in je darmen een belangrijke rol spelen o.a. in het immuunsysteem. Deze bacteriën in de darmen worden de ‘darmflora’ genoemd. Een natuurgeneeskundige kan daarom adviseren bij of na een antibioticakuur een middel te slikken wat de darmflora ondersteunt. Zo kan de natuurgeneeskunde dienen als aanvulling op de ‘gewone’ of allopathische geneeskunde. Voetreflexzone therapie kan u ook helpen uw immuunsysteem te prikkelen. Klachten zoals b.v. oorontsteking, vaak verkouden, geprikkelde blaas, etc., kunnen goed behandeld worden met voetreflex (zie informatie voetreflexzone therapie). Na een ziekte, moet je meestal ook weer op krachten komen. Als dat niet lukt, krijg je vaak binnen de kortste keren weer een nieuwe blaasontsteking. Om werkelijk ‘beter’ te worden is er meer nodig dan een medicijn. Een sterk immuunsysteem ofwel het zelfgenezend vermogen speelt daarbij een grote rol. Als je al een aantal blaasontstekingen hebt gehad, zou je met behulp van een natuurgeneeskundige kunnen zoeken naar manieren om minder gevoelig te worden voor blaasontstekingen. Deels kan dat met behulp van kruiden (cranberry), vitamines en voetreflex.

Natuurgeneeskunde; vaak meer dan één oorzaak

Een ander verschil tussen de gangbare geneeskunde en de natuur-geneeskunde/complementaire geneeswijzen, is dat er in de natuurgenees-kunde vanuit wordt gegaan dat een klacht meestal meerdere oorzaken heeft. Neem weer het voorbeeld van de blaasontsteking, waarvan bekend is dat deze meestal wordt veroorzaakt door de coli-bacterie. Ieder mens draagt colibacteriën bij zich, in de darmflora. Waarom ontstaat er op het ene moment bij die persoon wel een blaasontsteking en op een ander moment/ bij een andere persoon niet? Is er ook sprake van verminderde weerstand, van emotionele spanningen (zie behandeling geestelijke en lichamelijke blokkades en voetreflexzone therapie), is de voeding niet optimaal etc?

Het is te simpel om alleen die ene bacterie aan te wijzen als de oorzaak van ziekte. Tegelijkertijd geeft de natuurgeneeskundige visie van meerdere oorzaken ‘de zieke’ en diens therapeut ook meer mogelijkheden om de klachten aan te pakken. Soms is verandering van voeding genoeg om klachten te overwinnen, een ander heeft een middel nodig om zijn immuunsysteem te versterken, de volgende heeft meer baat bij voetreflex of behandeling van de geest. Stress is een factor die het immuunsysteem behoorlijk kan ondermijnen. Kortom, een ziekte is meer dan een bacterie en een mens is meer dan een orgaan wat niet goed functioneert! Er zijn veel mogelijkheden om gezonder te worden.

Ziekte, alleen lastig of ook zinvol?

Tenslotte is een verschil tussen gangbare en alternatieve artsen/ therapeuten, dat ze vaak verschillend aankijken tegen het nut van klachten als koorts e.d. Een gangbare arts zal meestal eerder geneigd zijn om bij koorts temperatuurverlagende middelen te adviseren, dan een natuurgeneeskundige. Koorts is een belangrijk onderdeel van het zelfgenezend vermogen: koorts is bedoeld om de bacterie of het virus te remmen in z’n groei en een poging van het lichaam zich zo te ontdoen van z’n belager. Koorts krijgen is een teken van kracht van het immuunsysteem. Ouderen krijgen vaak nauwelijks meer koorts en ontwikkelen daardoor eerder chronische klachten. Natuurlijk kan de koorts gevaarlijk hoog worden en daarom is het wel belangrijk koortsremmende middelen bij de hand te hebben, maar zet ze niet te vroeg in!

 

Als u interesse heeft of vragen, kunt u bellen naar 06-40806851, 06-19729253 of e-mailen naar info@praktijkzielsgeluk.nl

Agenda

Online Webinar Cel Gezondheid dinsdagavond 08-04

Lees meer -->

Klank- helingavond donderdagavond 15-04

Lees meer -->

Mindfulness cursus start maandagavond 26-04

Lees meer -->