Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeswijze voor mens en gezondheid

Natuurgeneeswijze is een verzamelnaam voor een aantal therapieën gericht op mens en gezondheid. Deze therapieën voor natuurgeneeswijze hebben als overeenkomstig doel dat ze met behulp van adviezen en natuurlijke middelen het zelfgenezend vermogen en zo de gezondheid van de mens versterken. De therapeuten van Praktijk Zielsgeluk in Purmerend zijn gespecialiseerd in natuurgeneeskunde. Lees hier meer over natuurgeneeswijze en de positieve effecten voor de mens en zijn gezondheid.

Verschil natuurgeneeswijze voor mens en gezondheid en reguliere gezondheidszorg

Natuurgeneeskunde is complementair aan de reguliere gezondheidszorg. In de natuurgeneeskunde bestrijd je een klacht niet met middelen, maar stimuleer je het lichaam om sterker te worden, zodat het bijvoorbeeld zelf effectiever een bepaalde ziektekiem kan bestrijden. Een natuurgeneeskundige kun je zien als een coach die met je meedenkt over hoe je je gezondheid kunt verbeteren, terwijl je een arts kunt zien als iemand die je helpt de symptomen van je ziekte te bestrijden.

Redenen om (ook) een natuurgeneeskundige in te schakelen bij ziekte

Hoe heftiger en riskanter je ziekteverschijnselen, hoe groter de kans dat een arts met gangbare medicatie moet ingrijpen. Artsen en therapeuten kunnen echter ook uit ‘alternatieve geneeswijzen’, ofwel natuurgeneeswijze, soms verbazingwekkende resultaten boeken bij ernstige klachten van de gezondheid van de mens. Als je nadenkt over de keuze die je hebt over hoe je het best om kunt gaan met je gezondheid en de klachten, bedenk dan ook dat gangbare medicijnen vaak bijwerkingen hebben die je gezondheid op een ander vlak (op de lange duur) kunnen ondermijnen. Ons advies is om (zonodig) je klachten aan te pakken met een behandeling van een gangbare arts en vervolgens advies te vragen aan een expert in natuurgeneeswijze voor de mens, om je gezondheid op lange termijn te versterken en het langdurig gebruik van medicijnen te beperken.

Voorbeeld van natuurgeneeswijze voor mens en gezondheid: de blaasontsteking

Als je last hebt van een blaasontsteking, dan schrijft je huisarts meestal antibiotica voor. Vaak remt dit de bacteriën om zich verder voort te planten, waardoor de ontsteking stopt. Het zelfgenezend vermogen, ook wel immuunsysteem genoemd, moet hierna nog wel zorgen dat de afvalstoffen worden opgeruimd die de (dode) bacteriën produceerden. Het probleem bij antibiotica is dat dit niet alleen de slechte bacteriën doodt, maar ook de goede. Deze goede bacteriën spelen een belangrijke rol in onder meer het immuunsysteem en worden ook wel de ‘darmflora’ genoemd. Een expert in natuurgeneeswijze voor mens en gezondheid kan daarom adviseren om tijdens of na een antibioticakuur een middel te slikken dat de darmflora ondersteunt. Zo kan de natuurgeneeskunde dienen als aanvulling op de ‘gewone’ of allopathische geneeskunde.

Op natuurlijke wijze sterker worden na ziekte

Na een blaasontsteking moet je weer op krachten komen. Als dat niet lukt, krijg je vaak binnen de kortste keren een nieuwe blaasontsteking. Om werkelijk beter te worden, is er meer nodig dan een medicijn. Een sterk immuunsysteem, ofwel het zelfgenezend vermogen, speelt daarbij een grote rol. Als je al een aantal blaasontstekingen hebt gehad, dan zou je met behulp van natuurgeneeswijze voor mens en gezondheid minder gevoelig voor blaasontstekingen kunnen worden. Deels kan dat met behulp van kruiden (cranberry), vitamines en voetreflexzonetherapie. Voetreflexzonetherapie kan je ook helpen het immuunsysteem te prikkelen. Klachten zoals oorontsteking, verkoudheid en een geprikkelde blaas, maar ook klachten tijdens de zwangerschap, kunnen goed behandeld worden met deze therapie.

Natuurgeneeskunde pakt vaak meer dan één oorzaak aan

Een ander verschil tussen de gangbare geneeskunde en de natuurgeneeskunde, is dat er in de natuurgeneeswijze vanuit wordt gegaan dat een klacht binnen de gezondheid van de mens meestal meerdere oorzaken heeft. Neem weer het voorbeeld van de blaasontsteking, waarvan bekend is dat deze meestal wordt veroorzaakt door de colibacterie. Ieder mens draagt colibacteriën bij zich en wel in de darmflora. Waarom ontstaat er op het ene moment bij die persoon wel een blaasontsteking en op een ander moment of bij een andere persoon niet? Het is te simpel om alleen die ene bacterie aan te wijzen als de oorzaak van ziekte. Is er bijvoorbeeld ook sprake van verminderde weerstand, van emotionele spanningen of van minder optimale voeding? Tegelijkertijd geeft deze visie van meerdere oorzaken de expert in natuurgeneeswijze ook meer mogelijkheden om de klachten binnen de gezondheid van de mens aan te pakken en te verbeteren. Soms is verandering van voeding genoeg om klachten te overwinnen, soms een middel om het immuunsysteem te versterken en soms voetreflexzonetherapie of behandeling van de geest. Stress is een factor die het immuunsysteem behoorlijk kan ondermijnen. Kortom, een ziekte is meer dan een bacterie en een mens is meer dan een orgaan wat niet goed functioneert! Natuurgeneeswijze biedt de mens veel mogelijkheden om op alternatieve manier aan de gezondheid te werken en zo gezonder te worden.

Ziekte: alleen lastig of ook zinvol?

Tenslotte is een verschil tussen gangbare en alternatieve artsen, dat ze vaak verschillend tegen het nut van klachten als koorts en dergelijke aankijken. Een gangbare arts zal meestal eerder geneigd zijn om bij koorts temperatuurverlagende middelen te adviseren dan een expert in natuurgeneeswijze voor mens en gezondheid. Koorts is een belangrijk onderdeel van het zelfgenezend vermogen: het is bedoeld om de bacterie of het virus te remmen in z’n groei en een poging van het lichaam zich zo te ontdoen van z’n belager. Koorts krijgen is een teken van kracht van het immuunsysteem. Ouderen krijgen vaak nauwelijks meer koorts en ontwikkelen daardoor eerder chronische klachten. Natuurlijk kan de koorts gevaarlijk hoog worden en daarom is het belangrijk om koortsremmende middelen bij de hand te hebben, maar zet ze niet te vroeg in! Een expert in natuurgeneeswijze voor mens en gezondheid helpt je hierbij.

Vraag om meer informatie

Natuurgeneeswijze kan zeer effectief zijn voor de mens en zijn gezondheid. Ervaar je klachten met je gezondheid en ben je benieuwd wat natuurgeneeswijze voor jou als mens kan doen? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Je bereikt onze praktijk in Purmerend telefonisch via 06-40806851 (Natasja) of 06-19729253 (Bob) of per e-mail via info@praktijkzielsgeluk.nl.

Agenda

Gratis online Webinar "Cel Gezondheid" woensdagavond 12-01, dinsdagavond 25-01 en woensdagavond 09-02

Lees meer -->

Klank- helingavond woensdagavond 19-01 en donderdagavond 17-02

Lees meer -->

Mindfulness cursus start maandagavond 10-01 en Online dinsdagavond 11-01

Lees meer -->