Allergieën bij kinderen

Sterke toename van allergieën

Een op de drie kinderen heeft last van allergieklachten als voedselovergevoeligheid, hooikoorts of overgevoeligheid voor huisstof of huisdieren, of een piepende ademhaling die duidt op aanleg voor astma. Dat is minstens een verdrievoudiging ten opzichte van dertig jaar geleden. (bron: sync.nl, Koala studie).

Naar schatting een op de tien kinderen heeft astmatische klachten en ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben last van hooikoorts.

Waaraan kun je een allergisch kind herkennen?

 • Hyperactiviteit
 • Vermoeidheid of concentratiestoornissen
 • Waterige of bloeddoorlopen ogen, een donkere kring rondom de ogen
 • Buikpijn
 • Hoofdpijn
 • Eczeem
 • Het gezicht, en dan met name de oren en wangen kunnen een rode blos hebben
 • Verstopping van de voorhoofdsholten of oren
 • Moeilijke of pijnlijke ademhaling

Als een kind een of meer van deze symptomen vertoont dan kan het volgende gedaan worden om de problemen te verhelpen:

 • traceer de oorzaak van de symptomen en onderzoek of een allergie of overgevoeligheid een mogelijke oorzaak is
 • probeer de mogelijke allergenen te identificeren, bijvoorbeeld voedsel, pollen, huisstof, dieren
 • tracht de in aanmerking komende allergenen te vermijden of behandel de oorzaak en NIET slechts de symptomen

Het opsporen van de oorzaken

Er zijn zeer veel oorzaken aan te wijzen voor allergieën of overgevoeligheden, we beperken ons hier tot de oorzaken die met name bij kinderen problemen veroorzaken.

Voedsel

Allergische reacties bij kinderen worden voornamelijk door voedselallergie veroorzaakt. De meest voorkomende zijn koemelk, sojamelk, tarwe, eieren, suiker, chocolade, noten pinda’s, vis, schaaldieren en voorts Candida, schimmels en salicylzuur.

Problemen kunnen ook veroorzaakt worden door toevoegingen aan voedingsmiddelen zoals fosfaten, kleurstoffen, conserveermiddelen, glutamaten, kunstmatige zoetmiddelen en fluoride.

De meeste voedselallergieën worden veroorzaakt door voedingsmiddelen waarmee kinderen vaak in contact komen en voor Nederland zullen dat waarschijnlijk zuivelproducten en tarwe zijn. Er is gesuggereerd dat het geven van borstvoeding aan kinderen gedurende 6 tot 12 maanden het ontstaan van koemelkallergie verhindert, maar in de praktijk wordt het optreden hiervan slechts vertraagd.

Toxinen

Kinderen worden in toenemende mate blootgesteld aan toxines. In 1954 waren circa zeshonderdduizend chemische verbindigen kunstmatig gemaakt. 50 jaar later was dit aantal opgelopen tot ruim 12 miljoen en dat aantal (en daarmee de mogelijke problemen voor de mens) blijft stijgen. Vervuiling van de omgeving, chemische geproduceerde geneesmiddelen en voedseladditieven vormen een grote bron voor ons immuunsysteem.

Tabaksrook

Het roken van tabak, waarbij het passief meeroken voor kinderen grote problemen oplevert, verdient een speciale vermelding. De kwalijke effecten van sigarettenrook voor zwangeren en babies zijn goed gedocumenteerd en gelden als de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van allergieën en andere gezondheidsproblemen. Bij kinderen kan hierdoor astma ontstaan. Kinderen zijn bevattelijker voor passief meeroken dan volwassenen omdat hun luchtwegen en longen nog in ontwikkeling zijn.

Pollen en huisdieren

De blootstelling aan door de lucht verspreide irriterende stoffen bij pasgeborenen verhoogt de kans op het ontwikkelen van allergische problemen. Dit betekent dat een kind dat geboren is in april of mei een grotere kans heeft om hooikoorts te ontwikkelen dan een kind dat in november of december is geboren. Pollen veroorzaken seizoensgebonden allergieën. Pollen van bomen bijvoorbeeld zijn actief van februari tot het begin van de zomer, graspollen van april tot in september. Bij dierenhaar, dat van een kat bijvoorbeeld, kan het probleem gelegen zijn bij een bepaald type kat, en niet noodzakelijkerwijs bij alle katten. Allergie voor dierenhaar of vogelveren treedt het hele jaar door op.

Huisstof

Kinderen in Nederland verblijven circa 90% van de tijd binnen, zodat het leefmilieu in huizen en scholen een grote invloed hebben op de gezondheid van een kind. Hoewel we ons hier richten op huisstof, bevatten gebouwen chemische stoffen als plastics en verven e.d.. Ook komt in vochtige omgevingen schimmelgroei voor. Onze huizen zijn tegenwoordig goed geïsoleerd en worden centraal verwarmd, waardoor de ideale omgeving wordt gecreëerd voor belangrijke allergenen als huisstofmijten. Het zijn overigens niet de mijten die de allergie veroorzaken, maar hun uitwerpselen.

Kinderziekten

Kinderziekten zijn een bron van stress voor zowel ouders als kinderen en de neiging bestaat om antibiotica te geven om snel van het probleem verlost te zijn. Jammer genoeg kan zo’n korte termijn oplossing later in het leven problemen opleveren door het verzwakte immuunsysteem. Kinderziekten kunnen een positieve kant hebben in de zin dat ze het immuunsysteem trainen en de opbouw van het afweersysteem stimuleren. Antibiotica blokkeren echter de vorming van het afweersysteem en maken de kinderen in toenemende mate bevattelijk voor infecties. Daarom zouden antibiotica slechts moeten worden toegepast als het echt niet anders kan.

Overgeerfde ziekten

Tuberculose, geslachtziekten en andere toxische stressoren van ouders, grootouders en nog vroeger kunnen de nakomelingen beïnvloeden in de vorm van overgeerfde informatie. Deze overgeerfde ziekte-informatie reageert met andere lichaamsstress en kan in sommige gevallen leiden tot allergische toestanden.

Vaccinaties

Inentingen in de kindertijd vormen de basis van verscheidene allergieën omdat ze kunnen leiden tot een te ver doorgeschoten reactie en blijvende schade aan het lichaam. Natuurlijk moeten kinderen beschermd worden tegen ziekten als polio, tetanus en dergelijke. We dienen ons echter wel bewust zijn van de nevenwerkingen later in het leven. Bijvoorbeeld: de BCG inenting gebaseerd op rundertuberculose veroorzaken bijna altijd een allergische reactie op koemelk bij kinderen met een overgeerfde tuberculine overgevoeligheid.

Voorkoming en behandeling

Kinderen en baby’s kunnen heel goed behandeld worden voor een allergie of overgevoeligheid. Over het algemeen is de behandelduur korter dan bij volwassenen.

Vaak is de behandeling reeds binnen enkele weken zichtbaar (en regelmatig zelfs binnen enkele dagen).

Doordat er niet gewerkt wordt met injecties of krasjes en dergelijke is het voor kinderen nauwelijks belastend. Om de mogelijke schadelijke bijwerkingen van vaccinaties zoveel mogelijk teniet te doen is het verstandig kinderen, en zeer zeker baby’s, vóór en na een vaccinatie een korte behandeling te geven, waardoor het immuunsysteem zo min mogelijk aangetast wordt.

Wilt u meer weten hoe deze methode werkt en achtergrond informatie? Klik dan hier.

Agenda

Online Webinar Cel Gezondheid dinsdagavond 08-04

Lees meer -->

Klank- helingavond donderdagavond 15-04

Lees meer -->

Mindfulness cursus start maandagavond 26-04

Lees meer -->