Tarieven en privacy regelement 1.5.2018

Tarieven voor particulieren

Telefonisch informatief gesprek (dus geen consult)

vrijblijvend + gratis
Kennismaking 30 minuten
vrijblijvend + gratis

Integrale psychotherapie consulten:Coaching, Bevrijd Jezelf Therapie, Body Mind Release, Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Helende Reis, Hypnotherapie, NLP, Regressie, Reïncarnatie, RET, Rouw- en Verliesverwerking en andere psychotherapie interventies

Half uur consult
  45,00
3 kwartier consult
60,00
1 uur consult
75,00
1,5 uur consult
90,00
Telefonisch consult/behandeling van 20 minuten
30,00
Telefonisch consult/behandeling van 30 minuten
40,00

Lichaamsgerichte therapie: massage-, klank(geluid)- en voetreflextherapie

Half uur consult
45,00
3 kwartier consult
60,00
1 uur consult
75,00

Baby & dreumes behandeling 0 t/m 2 jaar:

15 minuten consult
20,00
Half uur consult
35,00

Kindertherapie 3 t/m 12 jaar:

Half uur consult
40,00
3 kwartier consult
50,00
1 uur consult
60,00

Consulten bij cliënt(e) thuis in Purmerend: consultprijs + 15,00

Deze behandelingen zijn vrijgesteld van BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

 

Relatietherapie:

1 uur consult
85,00
1,5 uur consult
100,00
Consulten zijn in Euro en inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Opleidingen, Cursussen en workshops:

  • Mindfulness-meditatie cursus: 6 bijeenkomsten 149,00, zie hier
  • Gevorderde cursus mindfulness-meditatie: 4 bijeenkomsten 90,00
  • Opleiding Meditatie coach
  • Workshop babymassage: half uur 25,00; drie kwartier: 35,00, zie Babymassage
  • Workshop babyvoetreflex : 20 minuten 20,00; halfuur 25,00
  • Cursus voetreflex klachtgericht behandelen: deel I: beginners 3 bijeenkomsten 90,00; deel II: gevorderden 3 bijeenkomsten 90,00; Deel III 3 bijeenkomsten 90,00; zie Voetreflex cursus
  • Cursus Mindfulness & gezond management: afvallen doe je samen. 2 blokken van 3 bijeenkomsten. Per blok 90,00.
  • Cursus Sleutel voor je gezondheid. 2 blokken van 3 bijeenkomsten. Bijdrage per blok 54,00.

 

Aan het einde van een consult wordt er CONTANT afgerekend en ontvangt U een nota, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Bij uitzondering kunt u het bedrag van het consult binnen 14 dagen na consultdatum overmaken op ING rekening: IBAN nr: NL60INGB0002751703, t.n.v. N.S. Borsje-Maeyer, natuurgeneeskundig therapeut, o.v.v. het notanummer.

Als u de nota niet contant betaald in het consult, dient u de nota binnen 14 dagen betaald te hebben. Bent u te laat met betalen, d.w.z. 14 dagen na de consultdatum, willen wij u erop attenderen dat we samenwerken met een incassobureau, t.w. Medicas.

Telefonische consulten: na het maken van een afspraak voor een telefonisch consult, betaalt u minimaal vier dagen vóór uw telefonische consult. Ná uw telefonische consult krijgt u de nota van het consult toegestuurd, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen

Nota’s komen in aanmerking voor vergoeding van uw zorgverzekering:

Informatie staat hierover in uw polis. Kijk hiervoor naar uw aanvullende zorg pakket: alternatieve-/natuurgeneeskundige-/complementaire therapie.

Tips voor andere vergoedingen

– Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter hebben veel werkgevers budget voor ziekteverzuim-preventie of re-integratie. Hypnotherapie en coaching dragen bij aan de fysieke en psychische gezondheid van medewerkers. Neem contact op voor een offerte voor coaching of reïntegratiebegeleiding.

– Zelfstandig ondernemers kunnen de sessies als coaching opvoeren. Dan is het een aftrekpost.

Registratie therapeuten en praktijk:

– BCZ registertherapeut B.E.R. = bond voor Europese reflexologen, beroepslid B. Borsje, 90.039657.

– VBAG = Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze, licentienummer N.S. Borsje-Maeijer 2120505 en B. Borsje 21607004.

– AGB zorgverlenerscode: N. Borsje-Maeijer, 90.0393655 en B. Borsje, 90.039657.

– AGB praktijkcode: 90.18110.

– Kamer van Koophandel: 37152612.

Consulteren van een arts:

Uiteraard geldt dat u voor elke lichamelijke aandoening of specifieke psychische klacht een reguliere arts moet consulteren. Ik kan u doorverwijzen maar ook goedkeuring vragen van de behandelende arts.

Verwijsbrief:

Wilt u door ons (aanvullend)behandeld worden, dan heeft u geen doorverwijzing van uw huisarts nodig.

Privacy regelement:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
* zorgvuldig omga met uw persoonlijke medische gegevens.
* ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
* Voor gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
* Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een ander gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik uw eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
* Uw naam, adres en woonplaats
* Uw geboortedatum
* De datum van de behandeling
* Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ”behandeling natuurgeneeskunde”, of ”psychosociaal consult”
* De kosten van het consult
* Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer

“Wij willen u erop wijzen dat ik u bij binnenkomst vraag (uit hygiënisch oogpunt) om uw schoenen in het halletje voor de behandelruimte te plaatsen. Als u snel last heeft van koude voeten, kunt u b.v. sloffen of sokken meenemen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Agenda

Mindfulnessavond donderdag 06-06

Lees meer -->

Mindfulness/ meditatiecursus start 09-09 en 28-10

Lees meer -->

Klank helingavond donderdag 19-09, 17-10, 14-11 en 19-12

Lees meer -->